Tuyển 03 Nam – Gia công cốt thép

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Aichi

  • Lương: Khoảng 32 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 06/02/2024

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 17/02/2024

Bài viết liên quan