Tuyển 30 Nữ – Lắp ráp linh kiện điện tử

  • Số lượng: 30

  • Nơi làm việc: Hyogo

  • Lương: Khoảng 35 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 14/03/2024

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 21/03/2024

Bài viết liên quan