Tuyển 09 Nam – Thợ sơn

  • Số lượng: 09

  • Nơi làm việc: Ehime

  • Lương: Khoảng 32 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 12/03/2024

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 19/03/2024

Bài viết liên quan