MIF – Nơi người lao động gửi trọn niềm tin

Hơn 4 năm đi vào hoạt động, với sứ mệnh “Chắp cánh ước mơ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ”. Công ty Cổ phần Đầu Tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế (MIF) đã thành công đưa hàng ngàn TTS đi làm việc nước ngoài, góp phần tạo việc làm ổn định, cũng như cơ hội để lớp trẻ được làm giàu chính đáng bằng trí tuệ và sức lực của mình.

Xem chi tiết