Tuyển 11 Nam – Hàn bán tự động

  • Số lượng: 11

  • Nơi làm việc: Kanagawa

  • Lương: Khoảng 35 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 06/03/2024

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 12/03/2024

Bài viết liên quan