Tuyển 05 Nam – Gia công cốt thép

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: Khoảng 32 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 27/02/2024

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 29/02/2024

Bài viết liên quan