Ngành nghề: Hộ lý – điều dưỡng

Hộ lý – điều dưỡng là một ngành rất triển vọng và tương lai rộng mở tại Nhật Bản Trong xã hội Nhật Bản hiện nay, những công việc trợ giúp chăm sóc người già như trò chuyện, giao lưu, chăm sóc cá nhân,… được định hình với tên gọi là “Kaigo” hay hộ lý điều dưỡng. Công việc chăm sóc người lớn tuổi thường làm tại những bệnh viện, viện dưỡng lão trên toàn nước Nhật Bản.

Bài viết liên quan