Đào tạo nhân lực

Tại MIF, chúng tôi lấy yếu tố con người làm trung tâm và là động lực chính cho sự phát triển của công ty cũng như các đối tác của chúng tôi. Do đó, việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xuất khẩu lao động là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các lao động được tuyển đều trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng và tham gia các khóa học nâng cao trình độ, kiến thức và hướng nghiệp để có thể đáp ứng được các nhu cầu tuyển dụng ở các công ty nước ngoài. MIF tin tưởng rằng chúng tôi sẽ là đối tác đáng tin cậy và bền vững cho nhu cầu lao động của tất cả doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Bạn có nhu cầu
làm việc ở nước ngoài

Đội ngũ làm việc
của chúng tôi sẽ giúp bạn