[Visa đặc định] Tuyển (02 Nam/Nữ): Ngành may mặc

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: ~34.000.000đ/tháng

  • Ngày hết hạn nộp đơn: Đến khi đủ ứng viên

Bài viết liên quan