Tuyển (5 Nữ): Nông nghiệp – Trồng rau nhà kính

  • Số lượng: 5

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: ~29.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 17/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 14/04/2023

Bài viết liên quan