Tuyển (40 Nữ): Lắp ráp linh kiện điện tử, dây bán dẫn

  • Số lượng: 40

  • Nơi làm việc: Hyogo

  • Lương: ~29.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 06/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 04/02/2023

  • Tệp đính kèm: Hyogo-Dien-tu-2-23.jpg

Bài viết liên quan