Tuyển (24 Nam và Nữ): Ngành may mặc

  • Số lượng: 24

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: ~31.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 23/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 21/02/2023

Bài viết liên quan