Tuyển (15 Nữ + 12 Nam): Chế biến thực phẩm

  • Số lượng: 27

  • Nơi làm việc: Gunma

  • Lương: ~32.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 05/05/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 03/05/2023

Bài viết liên quan