Tuyển (12 Nữ): Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt

  • Số lượng: 12

  • Nơi làm việc: Hokkaido

  • Lương: 150.075 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 29/12/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 29/12/2022

Bài viết liên quan