Tuyển (09 Nữ): Lễ tân Lữ quán

  • Số lượng: 6-9

  • Nơi làm việc: Gifu

  • Lương: ~34.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 03/03/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 01/03/2023

Bài viết liên quan