Tuyển (09 Nam): Lắp ráp cơ khí – Hàn

  • Số lượng: 09

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: ~32.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 23/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 21/02/2023

Bài viết liên quan