Tuyển (06 Nữ): Ngành khách sạn (dịch vụ khách hàng/ công việc quản lý vệ sinh)

  • Số lượng: 6

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 160.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 24/11/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 24/11/2022

Bài viết liên quan