Tuyển (06 Nam): Vận hành máy, xe lu

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Mie

  • Lương: ~33.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 28/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 27/02/2023

Bài viết liên quan