Tuyển (06 Nam): Thực phẩm – Làm chả cá Kamaboko

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Gunma

  • Lương: ~32.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 12/05/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 11/05/2023

Bài viết liên quan