Tuyển (06 Nam): Hỗ trợ lắp thiết bị công nghiệp trong xưởng sản xuất

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: ~32.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 15/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 13/04/2023

Bài viết liên quan