Tuyển (06 Nam): Chống thấm

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Osaka

  • Lương: ~39.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 19/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 11/04/2023

Bài viết liên quan