Tuyển (05 Nam): Thu hoạch chế biến sò điệp

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Hokkaido

  • Lương: ~48.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 10/03/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 08/03/2023

Bài viết liên quan