Tuyển dụng (04 Nam) : Sản xuất chả cá Kamaboko

  • Số lượng: 4

  • Nơi làm việc: Fukushima

  • Lương: ~ 33.821.500đ/tháng

  • Ngày tuyển: 05/02/2021

  • Tệp đính kèm: TTDTNS_117.pdf

Bài viết liên quan