Tuyển (6 Nam): Gia công kim loại – Làm thép kết cấu

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: 144.975 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 31/10/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 31/10/2022

Bài viết liên quan