Tuyển (4 Nữ): Nông nghiệp – Trồng rau củ, lúa

  • Số lượng: 4

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 154.904 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 24/03/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 24/03/2023

Bài viết liên quan