Tuyển (4 Nam): Chế biến thịt bò và thịt lợn

  • Số lượng: 4

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 150.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 11/03/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 11/03/2023

Bài viết liên quan