Tuyển (4 Nam): Bảo dưỡng máy móc

  • Số lượng: 4

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: 168.134 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 04/11/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 04/11/2022

bảo trì bảo dưỡng là gì

Bài viết liên quan