Tuyển (3 Nam): Gia công kim loại – Làm thép kết cấu

  • Số lượng: 3

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: 168.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 07/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 07/04/2023

Bài viết liên quan