Tuyển (4 Nam): Dùng các thiết bị xây dựng (đào, xới)

  • Số lượng: 4

  • Nơi làm việc: Mie

  • Lương: 170.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 15/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 15/04/2023

Bài viết liên quan