Tuyển (2 Nam): Thợ xây dựng – Lát đá

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Tokyo và Saitama

  • Lương: 197.340 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 25/10/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 25/10/2022

Bài viết liên quan