Tuyển (15 Nam): Cơ khí – Gia công kim loại làm thép kết cấu

  • Số lượng: 15

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 155.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 18/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 18/02/2023

Bài viết liên quan