Tuyển (15 Nam – 09 Nữ): Khách sạn – Dịch vụ khách hàng & quản lý vệ sinh

  • Số lượng: 15 Nam - 09 Nữ

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: 180.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 05/07/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 05/07/2023

Bài viết liên quan