Tuyển (10 Nữ 04 Nam): Đóng gói công nghiệp

  • Số lượng: 10 nữ 04 nam

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 150.186 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 18/07/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 18/07/2022

Bài viết liên quan