Tuyển (10 Nam, 40 Nữ) : Điều dưỡng, hộ lý

  • Số lượng: 18

  • Nơi làm việc: Các tỉnh lân cận Tokyo, Osaka

  • Lương: ~ 35.192.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 30/01/2021

  • Tệp đính kèm: TTDTNS_097.pdf

Bài viết liên quan