Tuyển 09 Nam – Lắp đặt đường ống

  • Số lượng: 09

  • Nơi làm việc: Chiba

  • Lương: Khoảng 35 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 04/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 09/12/2023

Bài viết liên quan