Tuyển 09 Nam – Hàn bán tự động

  • Số lượng: 09

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 20/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 27/12/2023

Bài viết liên quan