Tuyển 09 Nam – Gia công kết cấu thép

  • Số lượng: 09

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 26/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 03/01/2024

Bài viết liên quan