Tuyển (09 nam): Đóng gói công nghiệp

  • Số lượng: 9

  • Nơi làm việc: Aichi

  • Lương: ~32.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 01/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 28/01/2023

Bài viết liên quan