Tuyển (08 Nữ) : Lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử

  • Số lượng: 8

  • Nơi làm việc: Hyogo

  • Lương: ~ 31.751.500đ/tháng

  • Ngày tuyển: 30/06/2021

  • Tệp đính kèm: TTDTNS_118.pdf

Bài viết liên quan