Tuyển (08 Nữ): Lắp ráp các thiết bị và máy móc điện tử

  • Số lượng: 08

  • Nơi làm việc: Hyogo

  • Lương: 149.014 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 01/03/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 01/03/2023

Bài viết liên quan