Tuyển (08 Nữ): Đóng gói công nghiệp

  • Số lượng: 08

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 150.113 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 16/05/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 16/05/2023

Bài viết liên quan