Tuyển (08 Nữ): Chế biến thực phẩm – Làm thịt nguội

  • Số lượng: 08

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 160.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 06/08/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 06/08/2022

Bài viết liên quan