Tuyển (07 Nữ): May mặc – Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em

  • Số lượng: 07

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: 165.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 03/05/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 03/05/2023

Bài viết liên quan