Tuyển (07 Nữ): Dệt may – Sản xuất quần áo trẻ em

  • Số lượng: 07

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 153.353 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 21/09/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 21/09/2023

Bài viết liên quan