Tuyển 06 Nữ – Vệ sinh khách sạn

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 27/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 29/12/2023

Bài viết liên quan