Tuyển (06 Nữ): Phục vụ Nhà hàng – Khách sạn

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Tochigi

  • Lương: ~38.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 28/11/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 28/11/2022

ádasdasd

Bài viết liên quan