Tuyển (06 Nữ): Nướng bánh mì

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Ehime

  • Lương: 144.480 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 07/09/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 07/09/2023

Bài viết liên quan