Tuyển (06 Nữ): Nông nghiệp – Làm ruộng, trồng rau

  • Số lượng: 6

  • Nơi làm việc: Aichi

  • Lương: 172.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 05/01/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 05/01/2023

Bài viết liên quan