Tuyển (06 Nữ): May dệt – Sản xuất quần áo may sẵn cho phụ nữ & trẻ em

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 153.353 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 16/05/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 16/05/2023

Bài viết liên quan