Tuyển (06 Nữ): Lưu trú – Khách sạn,quản lý vệ sinh

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: 160.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 17/09/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 17/09/2022

Bài viết liên quan